چیزی نمیخوآهَم....

 چیزے نمیخوآهمــــ جُز .... یڪ اُتآق تآریڪـ

 

یڪ موسیقے بے ڪلآمیڪ فِنجآטּ قَهوهـــ بہ تَلخے زَهر !وَ خوآبے بہ آرآمے یڪـ مَـــرگـــ هَمیشــگے ....! 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
چسبــــــ زخم.....

بعضيـآ رو بــآیـَـב یهــو از زندگیت

حـَـذفـکُنـــے

مِثــل ڪَنــבטּ چـَـωــبــِ زَפֿــم


( (̲:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) )

اَز رو پــو ـωــتــ 

ڪہ یِهــو میڪَنیــش

وפֿـَـلآص میشــے...

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
دنیآ و آدماش.....

زنـدگـ ـے مـ ــنـو بــ ـﮧ ایـ ـن بـ ـاور رسـ ـونـد


ڪـ ـﮧ از دنـیــ ــا و آدمــ ــاش


هــیــچـ ـے بــعــ ــیــد نـیـ ــسـت ... !!

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
آئینه...........


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
مَردانه بآش....


دِلَمـــ
 حُضور ِ مَردانــہ می خواهَد ..


نَــہ اینکــہ مَــــرد باشَــــــد


نَــہ ! .. مَــردانــہ باشَــد


حَرفــَــــــشْـــ ...


قُولـَــــــشْــــ ...


فِکـــــــرَشْــ ...


و قَلـبَشْــ ...


آنقَدر مَردانــہ کــہ بِتَوانـْـ تا بینَهایتــِ دُنیا بـــہ او اِعتماد کَــرد


تکیــہ کــَرد......!


 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
والا......


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
مَرگـــــ....

یہ وقتآیے ،

یہ جآهایے ،

یہ حرفآیے ،

چنان آتیشتــ میزنہ
"
کہ دوستـ دارے فریــاد بزنے،

ولیـ نمیتونے !!

دوستــ دارے اشکــ بریزے ،

ولیـ نمیتونے !!

حتے دیگہ نفســ کشیدنمــ براتــ سختــ میشہ !!

تمامــ وجودتــ میشہ" بغضے "کہ نمیترکہ ...

بہ اینــ میگنــ

"درد بے درمون"

که فقــط "مرگــ "آرومشـ میکنہ

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
فقط خدآ.....


ﻓـــﻘــﻂ خـُــבآ ﻣــﯽ ﺗـــﻮآﻧـــﺪ

בﺭﺑـــآﺭﻩ ﻣــن ﻗـِــﻀــــآﻭتــــ ﮐــﻨــב 

ﭘـــﺲ خـﻮآﻫـــﺸــﺎ : 

"خَـﻔــِــــہ "

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
خاطــــرهـــ .....


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
صبحآ....

گــــآهـــــــی اینکهـــ  صُبح ها دلت نمیخواد بیدار بشی ،

 

هَمیشهـــ  نشونهـــ  تَنبَلــــی نیست.....

 

یا خَستهــ  ای از زندگــــــی....!!!!

 

یا نمیخوای قبول کنــــی کهـــ  یکــــ  روز دیگهـــ   شروع شده....!!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
بعضی دختـــــرآ......!!!

 

 

البته بعضـــــــــــــی دختـــــــــــــــترآ......


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
حُسین پَناهـــــــــــــی......


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
خدایآ متأسفم....

خدآیا بابتـــ  آن روز کهـــ  سَرِت داد کشیدمـــ...

 

مُتأسفَم ....!!!!

 

من عصَبا نی بودم ، برای انسانی کهــ  تو میگفتی ارزشش را ندارد ....

 

ومن پافشاری میکردم....!!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
حکآیت.....

حکایتـــ قلبــــ بعضیا شده حکایتــــ تبلیغاتــــ  املاکــــ

 

خـــــرید .........  فروشـــ ............رهن...........اجآره....!!!!!!

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
حتّی زندگیـــــ....

هر چه از دست میرود بگذار برود

 

چیزی که به التمآس آلوده باشد را نمیخواهم....!!!

 

هرچه باشد حتّــی زندگـــــــی....!!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
بیخیآاااااااااااااال.......

پشت سر ما حرف زیاده، بیخیآاااااال....

 

مردم راجع به آرزوهاشون زیاد حرف میــزَنَــن...!!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
خط چشم....

بعضی دخترا ، 

 

همچین زیر چشمشونو خَطـ میکِشَن 

.

.

.

.

 

اِنگار قراره تو امتحان بیاد...

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
گَله...

چوپان خیالش راحت بودکه "سگ " هَوای " گَله " رادارد....

 

غافل از اینکه " گـــرگـــ " قول استخوان شکارش را به " سگـــ " داده بود..!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
روزت مبارکــــ مــــادر....!!!

   

 

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
راحت باش....

دوستت دارمـــ  را هزآر بار تکرار کن....

 

اینجا نه بینی کســــی دراز میشود!!!

 

نه گرگــــی به گله ات میزند!!!

 

 

 

   


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
بــــ سلامتــــ خدآ ....

به سلامتی خدا ...

 

که گِرونـــی روکارش تأثیر نمیذاره

 

بعد از این همه سال با 50 تومن صدقه 70 نوع بلا رو دفع میکنه!!!!

 

 

 

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
مَم دُختَرَم...!!!

مَن دُختَـــرَم.....

 

خالقم به نامم سوره ای نازل کرد،

 

مترو برایم جایگاه ویژه ساخت،

 

مَن دُخترم....

 

باتمام مردانیگی هایت نمیتوانی بفهمی

 

× صورتی × برایم یه دُنیاس....

 

نمیتوانی بفهمی عشق به ×لآک قرمز× را،

 

گریه کردن بدون خجالت ونمآز خواندن باچادر سفید را....

 

درک کردنش در توانت نیست،

 

منم ×لیلآی عشق× و ×زلیخآی انتظار×

 

مَن دُخترم...

 

چِرک نویس هیچ احساسی نمیشوم....

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
نسلِ مَــن....!!

نسلِ  من ، 

 

دلش که میگیرد مینویسد روی دیوآر مجازی اش

 

برای آدم های مجازیِ مقابلش 

 

من به این باور رسیده ام که نسلِ حقیقت منقرض شده...

 

مدتها پیش......

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
جَــو نگیرتت!!!!!

شمایی که تا دوردت شلوغ میشه" جَــو " میگیرَتت

 

حَواست باشه تنها شدی " بُغض " نگیرَتت....!!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
صرفا جهت اطلاع.....!!!!

×صرفا جهت اطلاع×

 

بعضی حرفا فقط واسه نَزَدَنـَـن!!!

 

اگه ازدَهَــن دربیان...

 

یه دل میشکَنه...

 


یه آینده تبآه میشه...

 

یه انسان خُــرد میشه...

 

مُواظب حرفا باشیم 

 

×همین×

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
تو وغریبه!!!!!!

روزی باخودم فکر میکردم که اگـــــــــــــــر اوراباغریبه ببینم

 

شهررابه آتش میکشم...

 

امـــآ حآلا.....

 

حتـــی حاضر نیستم

 

کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست....

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
تشکر دوستای مَجآزی...........

سلام به همه ی دوستای مجازیم امیدوارم سال93 سال تحقق آرزوهای قشنگتون باشه گرچه برای ما هرسال تکراری تر از پارساله ولی خُب....بازم شُکر....

 

ازهمه ی آبجیاوداداشایی که بهم سر زدن ونظر دادن ممنون وشرمنده که نظراتتون رو دیر تایید کردم.....

 

دوستتون دارم RAHA

 

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
×هــــــــآی هــــــــآی×
بعضی وقتهــآ...

از شدت دلتنگیــــ ،

گریهــ کهــــ هیچ...!!! 

دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛

هــآی هــــآی بمیــــری...!
 

تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
مَم هَمینَمــــ ....

مَن هَمینَم....نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَمنه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}هَمیشِه {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَمروی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند


وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮبوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُندنگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَندگآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنمو {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنمشَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

 

نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنموَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯبه تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،


دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَدمَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*
دآغـــونم!!!!!

وقتــــــــــــی میبینی یکـــــی دآغونه.....

 

اگه بَلَد نیستی دلدآری بدی 

 

لآ اقل خفه شو ....

 

هـــــــــی نگومن که بهت گفته بودم!!!!!!!

 


تگـــ :
+ *رهــــــــــــــــآ*